Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"187663"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

MIRT-verkenning A1-A30 (afgerond)

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op maandag 22 februari Sober+ vastgesteld als voorkeursalternatief voor de A1-A30 Barneveld. De MIRT-verkenning is hiermee afgerond. Het voorkeursalternatief is het vertrekpunt voor de volgende fase, de planuitwerking.  Het ministerie geeft voor de planuitwerking het stokje door aan Rijkswaterstaat. Vanaf 1 juli gaat deze website uit de lucht en is informatie over het project te vinden op Vernieuwen aansluiting A1-A30 | Rijkswaterstaat

 

Doelstelling verkenning

Om de doorstroming van de A1-A30 te verbeteren heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in 2019 opdracht gegeven een onderzoek naar oplossingen te starten: de MIRT-verkenning. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de provincie Gelderland, de gemeente Barneveld en Regio Foodvalley.

Doelstelling van de verkenning A1-A30 was tot een oplossingsrichting te komen waarin de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid worden verbeterd op de A1 tussen de aansluitingen Barneveld (15) en Voorthuizen (16) en op de aansluiting A1-A30 zelf.

Cookie-instellingen