Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"187663"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief! 

Aanmelden nieuwsbrief

 

MIRT-verkenning A1-A30 (afgerond)

Rond de aansluiting van de A30 op de A1  bij Barneveld en op de A1 tussen de aansluiting met de A30 en de aansluiting Voorthuizen bestaan problemen met de doorstroming van verkeer. Daarnaast vinden er op dit wegtraject relatief veel verkeersongevallen plaats. In de MIRT-verkenning is onderzocht welke oplossingen het meest kansrijk zijn. 

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op maandag 22 februari Sober+ vastgesteld als voorkeursalternatief voor de A1-A30 Barneveld. De MIRT verkenning is hiermee afgerond.
Het voorkeursalternatief is het vertrekpunt voor de volgende fase, de planuitwerking.

Doelstelling verkenning

Om de doorstroming van de A1-A30 te verbeteren heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in 2019 opdracht gegeven een onderzoek naar oplossingen te starten: de MIRT-verkenning. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de provincie Gelderland, de gemeente Barneveld en Regio Foodvalley.

Doelstelling van de verkenning A1-A30 was tot een oplossingsrichting te komen waarin de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid worden verbeterd op de A1 tussen de aansluitingen Barneveld (15) en Voorthuizen (16) en op de aansluiting A1-A30 zelf.

Cookie-instellingen