Informatieavond start verkenning 25 september 2019

Foto: Burgemeester A. van Dijk in gesprek tijdens de informatieavond
12-11-2019

Korte impressie Informatieavond 25 september 2019

Op woensdag 25 september organiseerden de initiatiefnemers van de MIRT-verkenning A1-A30 een informatieavond in het gemeentehuis van Barneveld. Deze avond was aangekondigd in de Barneveldse Krant en op de sociale media van de gemeente Barneveld. Tussen 17.00 en 21.00 uur was er gelegenheid voor een ieder om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van het Rijk, provincie Gelderland en Regio Foodvalley/gemeente Barneveld. Ook waren er vertegenwoordigers van het project knooppunt Hoevelaken, omdat dit project direct grenst aan en raakvlak heeft met het project(gebied) A1-A30.

Zo’n 30 bezoekers van de informatieavond kregen persoonlijke uitleg over bijvoorbeeld de problematiek rond de doorstroming op de A1 (tussen Voorthuizen en Barneveld) en de relatie met de aansluiting A30. Ook hebben we uitgelegd welke stappen de verkenning kent en hoe we tot één Voorkeursalternatief komen vanuit verschillende mogelijke oplossingen. Verder zijn bezoekers gevraagd naar hun ideeën en wensen en wat zij belangrijk vinden bij een oplossing. De noodzaak om het verkeersprobleem om te lossen wordt over het algemeen erkend. Over de wijze waarop dat te doen, leven verschillende beelden.

Via deze link (informatieborden) kunt u de informatieborden die gebruikt zijn op de informatieavond, bekijken. U kunt via het contactformulier ook altijd een vraag of opmerking over de verkenning kwijt. Gedurende de verkenning informeren we de inwoners op verschillende momenten via soortgelijke informatiebijeenkomsten. Deze kondigen we onder meer aan via de nieuwsbrief (aanmelden). 

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen