Informatiebijeenkomst over oplossingsrichtingen (29 januari 2020)

April 22, 2020

Op woensdag 29 januari vond in het gemeentehuis van Barneveld een informatiebijeenkomst plaats over de 18 mogelijke oplossingsrichtingen.

Op woensdag 29 januari jl. vond in het gemeentehuis van Barneveld een informatie-bijeenkomst plaats over de Verkenning A1-A30. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Gelderland en gemeente Barneveld informeerden de ongeveer 100 belangstellenden over stand van zaken in het project.

De informatiebijeenkomst stond vooral in het teken van de 18 mogelijke oplossingsrichtingen om de problemen op de A1 tussen verzorgingslocatie Palmpol en aansluiting 16 Voorthuizen en op de aansluiting A1-A30 zelf (aansluiting 15 Barneveld) aan te pakken. Het project heeft belangenorganisaties en omwonenden betrokken bij het bedenken van de oplossingsrichtingen. Tijdens de bijeenkomst werden de mogelijke oplossingsrichtingen op borden gepresenteerd, waarbij per oplossingsrichting een globaal ontwerp én een beoordeling op hoofdlijnen op een aantal belangrijke aspecten te zien was.

Deze aspecten zijn (zie ook het beoordelingskader zeef 1):

  • effecten op doorstroming en verkeersveiligheid (op de snelweg en lokale wegen)
  • effecten op omgeving
  • kansen voor duurzaamheid
  • kosten en risico’s

De oplossingsrichtingen kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Oplossingsrichtingen waarbij geen directe verbinding meer aanwezig is tussen de N301/Zelderseweg en A1-A30. Deze zijn gebaseerd op standaard vormgevingen uit de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen van Rijkswaterstaat, ofwel ‘echte’ snelwegaansluitingen. De standaard vormgevingen hebben vanwege hun gelijkenissen namen als Trompet, Ster, Vogelbek en Turbine.
  2. Oplossingsrichtingen waarbij nog wel een volledige verbinding aanwezig is tussen de N301/Zelderseweg en A1-A30. Hierbij kan verkeer net als nu vanuit elke richting van de A1 en de A30 de N301 oprijden en omgekeerd. Om de stromen te laten kruisen zijn dan nog steeds verkeerslichten nodig.
  3. Oplossingsrichtingen waarbij nog maar een gedeeltelijke verbinding aanwezig is tussen de N301/Zelderseweg en A1-A30. Hiermee wordt bedoeld dat het vanaf de A1 niet meer mogelijk is om de N301 op te rijden en omgekeerd maar vanaf de A30 wel. Verkeer op de A1 kan dan via de rondweg Voorthuizen het achterliggend gebied inrijden.

Images

Twitter

Cookie settings