Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen vastgesteld

23-04-2020

De betrokken overheidspartijen hebben een besluit genomen welke van de 18 mogelijke oplossingsrichtingen kansrijk zijn.

In totaal zijn er 18 mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht. Deze zijn beschreven in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. In deze notitie is ook aangegeven welke van deze oplossingsrichtingen kansrijk zijn. Dit zijn er 7. De Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen is bestuurlijk vastgesteld. Hiermee is de eerste fase van de verkenning afgerond. De uitwerking van de 7 kansrijke oplossingsrichtingen vindt plaats in de tweede fase van de verkenning.

De volgende 7 oplossingsrichtingen zijn als kansrijk beoordeeld:

Deze oplossingsrichtingen zijn kansrijk, omdat ze op veel aspecten uit het beoordelingskader positief scoren. Bij elk van deze oplossingsrichtingen geldt wel dat er ook onderdelen zijn waarop ze minder gunstig scoren. Over deze oplossingsrichtingen:

  • Ze leveren allemaal een positieve bijdrage op de doorstroming op het hoofdwegennet;
  • Ze leveren een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet. De oplossingen 5 en 6 hebben wel aandachtspunten op dit aspect;
  • Eén oplossingsrichting (7) scoort minder goed als het gaat om verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet; omdat deze op andere criteria goed scoort gaat deze wel mee naar fase 2.
  • In twee van de oplossingsrichtingen (5 en 7) blijft de N301 direct gekoppeld aan het hoofdwegennet; deze scoren positief op de doorstroming op het onderliggend wegennet. Bij de overige oplossingsrichtingen (1 t/m 4 en 6) wordt de N301 (gedeeltelijk) losgekoppeld. Dit heeft een (beperkt) nadelig effect voor de doorstroming op het onderliggend wegennet;
  • Ze leiden niet tot onoplosbare negatieve omgevingseffecten;
  • Ze bieden voldoende mogelijkheden voor duurzaamheid en meekoppelkansen;
  • De globaal geraamde kosten vallen voor alle oplossingen hoger uit dan het beschikbare budget.

De overige 11 oplossingsrichtingen zijn als ‘niet kansrijk’ beoordeeld. Deze scoren op één of meer van de beoordelingsaspecten negatief (onoplosbaar) óf scoren negatief op doorstroming én verkeersveiligheid op het hoofdwegennet.

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen