Volgende informatiebijeenkomst (en de impact van de corona-crisis)

23-04-2020

Wanneer de volgende informatiebijeenkomst zal zijn, is nog onduidelijk. Dit heeft te maken met de maatregelen in verband met het coronavirus.

Het volgende moment waarop we weer een informatiebijeenkomst organiseren, zal vlak vóór de zomervakantie (juni of begin juli 2020) óf vlak ná de zomervakantie (eind augustus, begin september) zijn. Dit hangt af van de ontwikkelingen rond de maatregelen die in verband met de corona-crisis gelden. Het liefst lichten wij u graag persoonlijk en face-to-face de voortgang in de Verkenning toe. Een fysieke bijeenkomst zoals we dat eerder hebben gedaan op het gemeentehuis in Barneveld kan mogelijk pas weer ná de zomer. Tot die tijd zullen we u op andere manieren zo goed mogelijk op de hoogte houden en u gelegenheid bieden voor het stellen van vragen en het geven van reacties. Dit kan altijd via de website www.mirtverkenninga1-a30.nl.

We houden u de komende maanden op de hoogte van de uitkomsten uit de onderzoeken naar en de beoordelingen van de 7 kansrijke oplossingen.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen