Planning

15-07-2020

In het najaar zijn de definitieve resultaten van alle onderzoeken bekend en gaan we de zes oplossingsrichtingen beoordelen.

Uit deze beoordeling komt een (voorlopig) Voorkeursalternatief. Het Voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die het beste bijdraagt aan de projectdoelen, waarbij ook effecten op de omgeving en kosten en baten zijn afgewogen.

Het voorlopig Voorkeursalternatief zal na het raadplegen van de bestuurlijke partijen (provincie Gelderland, regio FoodValley/ gemeente Barneveld) door de Minister worden vastgesteld. Naar verwachting gebeurt dit eind 2020. We houden u op de hoogte van dit proces.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen