Digitale informatie en interactie

30-09-2020

Sinds begin september staat op onze website een ingesproken presentatie.

Deze presentatie gaat in op de voortgang van het project en op de verschillende oplossingsrichtingen. Voor deze online presentatie is gekozen, omdat een fysieke bijeenkomst vanwege de Covid-19 maatregelen niet mogelijk is. Ook waren er een aantal telefonische spreekuren om het persoonlijk contact zo goed mogelijk voort te zetten. Wij zijn benieuwd wat u van deze alternatieve werkwijze vindt, zodat we deze werkwijze in het vervolg eventueel kunnen verbeteren.

Hebt u een suggestie, verbeterpunt of andere reactie? Laat het ons weten via het contactformulier op de website.

Diverse vragen
Inmiddels is de presentatie ruim 450 keer bekeken. De reacties en vragen die wij ontvingen, gingen over uiteenlopende onderwerpen. Zo waren er vragen over de verkeersveiligheid van de ontwerpen, de bereikbaarheid van Terschuur en de natuur- en geluideffecten op de omgeving. De aandachtspunten die uit deze reacties naar voren komen, geven wij mee aan de bestuurlijke partijen. Zij zullen in  de komende periode gezamenlijk een keuze maken voor de meest geschikte oplossingsrichting, het voorlopig Voorkeursalternatief.

Presentatie blijft beschikbaar
U kunt de presentatie nog steeds bekijken. De presentatie neemt u mee langs de zes kansrijke oplossingsrichtingen. Bij iedere oplossingsrichting is op een digitale kaart zichtbaar hoe de verbindingen A1-A30 zijn vormgegeven. Ook tonen de kaarten per oplossingsrichting details over de aansluiting met de N301, of deze geheel, gedeeltelijk of niet aanwezig is. Daarnaast wordt ingegaan op de verkeersonderzoeken en effectstudies die zijn uitgevoerd.

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen