Van zes naar één oplossingsrichting

Figuur: oplossingsrichting Sober+
27-11-2020

In het najaar zijn de zes kansrijke oplossingsrichtingen beoordeeld op hun effecten. Dit zijn: ROA Ster, ROA Trompet, ROA Vogelbek, Sober, MIRT optimalisatie II en Haarlemmermeer. Kijkend naar de effecten van alle oplossingsrichtingen, komt Sober er positief uit.

Sober heeft per saldo de minst negatieve effecten. Wel is het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid noodzakelijk om Sober nog op enkele punten aan te passen. Sober met aanpassingen noemen we Sober+.

Van Sober naar Sober+

Figuur: oplossingsrichtingen Sober en Sober+. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Sober+ heeft vier optimalisaties ten opzichte van Sober. De eerste twee optimalisaties zijn nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren (zie nummer 1 en 2 op de kaart).

1. Aanpassing invoegen A1-A30

Bij Sober moet het verkeer vanuit Amersfoort met twee rijstroken invoegen op de enkele rijstrook van de A30 (N301). De optimalisatie in Sober+ is om het verkeer komend vanaf de A30 (N301) met één rijstrook rechts in laten voegen met de twee rijstroken komend vanaf de A1 Amersfoort. Hiervoor is een extra viaduct over de A1 nodig. Deze aanpassing leidt tot een overzichtelijkere situatie voor de weggebruiker.

2. Afrit richting Terschuur vervalt

De oplossingsrichting Sober heeft een korte opeenvolging van twee afritten op de A1: een aparte afrit richting Ede en direct daaropvolgend een aparte afrit richting Terschuur. Dit leidt tot een kans op verkeerd rijden. Omdat de afrit richting Terschuur met bebording niet goed aangekondigd kan worden, komt in Sober+ deze aansluiting te vervallen.

De optimalisaties 3 en 4 hebben naar verwachting een extra positief effect op zowel de doorstroming als op de verkeersveiligheid (nummer 3 en 4 op de kaart).

3. Ruime verbindingsboog Ede-Apeldoorn

Bij Sober was de verbindingsboog Ede-Apeldoorn zodanig ontworpen dat het verkeer 50 km/u kan rijden. De optimalisatie in Sober+ is een ruimere verbindingsboog zodat het verkeer 70 km/u kan rijden. Dit leidt tot minder grote snelheidsverschillen en een betere doorstroming.

4. Verbreding A1 loopt langer door

De verbreding van de A1 naar 3 rijstroken loopt verder naar het oosten door tot 1,5 kilometer voorbij aansluiting 16 Voorthuizen. Dit voorkomt filevorming tussen aansluiting 15 Barneveld en aansluiting 16 Voorthuizen. 

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen