Uitgelicht: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Figuur: Bas Hoogeboom, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
27-11-2020

In de rubriek ‘Uitgelicht’ geven we het woord aan één van de projectpartners. Bas Hoogeboom is vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voorzitter van het Directeuren-overleg van de MIRT-verkenning.

IenW is verantwoordelijkheid voor de uitvoering en besluitvorming van de verkenning.

Hoogeboom is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de verkenning. ’Veel mensen beseffen niet hoeveel economische activiteit er in deze regio plaatsvindt. De A1 is één van de belangrijkste internationale verbindingen, rond de aansluiting A1-A30 vindt veel distributie plaats en er is de ontwikkeling van Regio Foodvalley. Dat deze verkenning in het Regeerakkoord staat, geeft aan hoe belangrijk de aanpak is.’  

Noodzaak tot verbetering

In zijn rol als voorzitter let Hoogeboom er vooral op dat alle partijen voldoende gehoord worden. ‘Samen met de regio wegen we alle belangen. De noodzaak tot verbetering van het knelpunt wordt door iedereen erkend. We hebben allemaal hetzelfde maatschappelijke doel: een betere doorstroming en verkeersveiligheid. Hierdoor werken we makkelijk constructief samen aan oplossingen, bijvoorbeeld over de aansluiting van het onderliggend wegennet.’

Zorgvuldigheid

Nu blijkt dat er nog verdere uitwerking van Sober+ nodig is, gaan we daar zorgvuldig mee om’ vervolgt Hoogeboom. ‘We willen snelheid, maar vooral een oplossing die voor de toekomst voldoet.’  De vaststelling van een voorkeursalternatief staat nu gepland voor voorjaar 2021 en markeert het einde van de verkenning. Het ministerie draagt het project dan over aan Rijkswaterstaat, die de volgende fases leidt. Hoogeboom: ‘De verkenning A1-A30 laat precies zien waar we als ministerie aan werken: een veilige infrastructuur en economische groei, met aandacht voor een duurzame leefomgeving.’

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen