Minister spreekt bestuurlijke voorkeur uit

Figuur: schematisch overzicht van vervolgstappen naar Voorkeursalternatief (zie onderstaande tekst voor meer informatie)
27-11-2020

Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT op donderdag 26 november heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor de oplossingsrichting Sober+ (spreek uit SoberPlus).

Hiermee volgt zij het advies van de bestuurlijke partners provincie Gelderland en gemeente Barneveld/Regio Foodvalley. Sober+ is de oplossingsrichting Sober met daarbij (plus) een aantal optimalisaties. Sober+ zorgt voor een betere doorstroming op de A1 en A30. In deze oplossingsrichting blijft de aansluiting met de N301 grotendeels behouden. Uitleg van de optimalisaties kunt u in dit artikel lezen.

Tussenstap in de besluitvorming

De bestuurlijke voorkeur is een tussenstap in de besluitvorming. Voordat de minister een voorkeursalternatief kan vaststellen, is een verdere uitwerking van Sober+  nodig. Deze uitwerking heeft tot doel te onderzoeken of Sober+ voldoende bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Door de verdere uitwerking van Sober+ verschuift de vaststelling van een voorkeursalternatief naar het eerste kwartaal van 2021.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen