Minister stelt voorkeursalternatief A1-A30 vast

24-02-2021

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op maandag 22 februari Sober+ vastgesteld als voorkeursalternatief voor de A1-A30 Barneveld.

Deze vaststelling brengt een vlotte en veilige verkeersdoorstroming op de A1 tussen Barneveld en Voorthuizen weer een stap dichterbij. De MIRT-verkenning is hiermee afgerond. Het voorkeursalternatief is het vertrekpunt voor de volgende fase, de planuitwerking.

Minister Van Nieuwenhuizen: “De A1 is een belangrijke verbinding tussen het oosten en het westen van ons land. Lange files zorgen voor veel oponthoud, ongezonde lucht en ongelukken. We zijn het erover eens dat dat aangepakt moet worden, en dit besluit is een stap dichter bij een beter bereikbare regio.

 

Bestuurders ondertekenen overeenkomst

Na het vaststellen van het voorkeursalternatief is een bestuursovereenkomst ondertekend. Dat gebeurde in een online overleg met de bestuurders van de provincie Gelderland, Regio Foodvalley en de gemeente Barneveld.

Naast afspraken over het vervolg van het project, omvat de overeenkomst ook afspraken over mogelijke ‘meekoppel’kansen en over financiële bijdragen van de betrokken partijen. De aanvullende bijdrage van de provincie is onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten (De aanvullende bijdrage is op 3 maart goedgekeurd, red.). Met de ondertekening hebben de betrokken partners de verdere samenwerking bekrachtigd. 

Christianne van de Wal, Gedeputeerde: “Mooi dat we deze stap zetten. Want het gaat om de bereikbaarheid van de voor Gelderland economisch belangrijke regio Foodvalley. De keuze voor de sober-plus variant pakt niet alleen de files aan maar maakt de aansluiting veiliger en dat met oog voor de gevolgen voor ons onderliggende wegennet. En dat is goed nieuws.

Gedeputeerde van Gelderland, mevrouw Christianne van der Wal
Gedeputeerde van Gelderland,
mevr. Christianne van der Wal

 

 

 

Hans van Daalen, wethouder: “Als gemeente Barneveld zijn we erg blij met de ondertekening en de keuze van de minister om werk te maken van dit verkeersknooppunt. Hiermee krijgen we een toekomstbestendige A1/A30. Deze verkeersaansluiting is voor de gemeente Barneveld en Regio Foodvalley een van de belangrijkste voor een goede bereikbaarheid van onze regio."

Wethouder van Barneveld, de heer Hans van Daalen
Wethouder van Barneveld,
dhr. Hans van Daalen

 

 

 

Engbert Stroobosscher, portefeuillehouder Mobiliteit Regio Foodvalley en wethouder gemeente Veenendaal: “Met het kiezen voor deze variant zorgen we voor een betere doorstroming en veiligheid van het verkeer op de A1 en A30. Dat vinden wij voor de Foodvalley erg belangrijk, omdat onze regio goed bereikbaar moet zijn. Ten opzichte van de huidige situatie zal de mobiliteit sterk verbeteren. Ook zal deze variant de brede welvaart van onze regio ten goede komen, iets waar we heel blij mee zijn.”

Regio Foodvalley, portefeuillehouder Mobiliteit en wethouder van Veenendaal, de heer Engbert Stroobosscher
Regio Foodvalley,
portefeuillehouder Mobiliteit en wethouder van Veenendaal,
dhr. Engbert Stroobosscher

 

 

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat
Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevr. Cora van Nieuwenhuizen

 

 

* De bestuurders op hun (thuis) werkplek met de symbolisch ondertekende overeenkomst.

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen