Planning

De planning van de verkenning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

2020

  • januari: vastleggen van kansrijke maatregelen in de Notitie Kansrijke Oplossingen.
  • maart: besluitvorming over de Notitie Kansrijke Oplossingen door de bestuurders.
  • september-november: de bestuurders van de betrokken partners brengen een advies uit aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
  • november: Minister spreekt voorkeur uit voor de oplossingsrichting Sober+.
  • begin 2021: Minister neemt besluit over voorkeursalternatief.

Na de verkenning volgt de Planuitwerking. In die fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt en onderzocht.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen